En kvalificerad e-legitimation

Specimen

Ett säkert elektroniskt id-kort kombinerar visuella och elektroniska identifierings- funktioner i ett enda ID-dokument. Mikrochipteknologi ger ID-produkter möjligheten att utföra nya tjänster och applikationer. ID-kortet som utfärdas av Skatteverket är ett exempel på en ID-handling som både innehåller visuella och elektroniska identitetsfunktioner. Beställ ditt ID-kort hos Skatteverket. Eftersom detta kort kan förses med kvalificerade certifikat kan kortet därefter även kallas för en "kvalificerad e-legitimation" i enlighet med Vervas defintion.